me on facebookOp Facebook zie ik opeens allemaal vrienden die een Franse vlag over hun profielfoto hebben. Ik doe dat bewust niet. Ik ga ook niet naar fakkeloptochten. Dat gun ik de terroristen gewoon niet.

Op tv – zover ik nog kijk, want liever niet – zie ik politici vertellen dat we in oorlog zijn. Alsof dat nieuws is. Wanneer was het dan vrede?

Als we het in Nederland over ‘de oorlog’ hebben, bedoelen Nederlanders de Tweede Wereldoorlog. Sindsdien zijn we bijna permanent in oorlog geweest, maar we doen alsof het niet zo is. Dat kan, zolang de slachtoffers alleen vallen in verre landen, en de beelden en verhalen van de slachtoffers onze tv niet halen.

Denk alleen al aan de oorlog die we nog steeds eufemistisch aanduiden als ‘de politionele acties.’ Een koloniale oorlog waarbij zo’n 150.000 slachtoffers vielen. En ja: als je het in geloofstermen wilt uitdrukken: christenen doodden daarbij zo’n 150.000 moslims, waarvan een groot deel onschuldige burgers. Sindsdien stond Nederland altijd vooraan met het leveren van militairen, en liever nog: wapens. Het hele Midden-Oosten zit er vol mee. Wie leverde de kennis voor de islamitische kernbom ook al weer? Wie leverde de grondstoffen voor de gifgassen waar Saddam Hoessein zijn genocide op de Koerden mee pleegde? We zijn bijna permanent in oorlog, en bijna altijd zijn de slachtoffers moslims. Srebrenica, Afghanistan, Irak.

bush-nr-02

Irak? Ja, de derde Irak-oorlog werd begonnen door president Bush. Altijd weer een nieuw excuus om in het Midden-Oosten een oorlog te starten. Het werd weer een oorlog die Nederland steunde. Een ‘kruistocht’ noemde Bush onze oorlog expliciet. Nou, daarvan herinnerden de moslims zich nog heel goed wat dat was… een oorlog van christenen tegen moslims. Ridders die waden door straten vol bloed van vrouwen en kinderen. Bush is een ‘born again christian,’ en was er van overtuigd dat het einde der tijden een aanvang had genomen. Trouwens een opvallende overeenkomst met IS, die dat ook denkt. Ze zouden trouwens best eens gelijk kunnen krijgen.

Irak werd een volkomen nutteloze en illegale oorlog die meer dan een miljoen moslims het leven heeft gekost en het hele Midden-Oosten in chaos heeft gestort. Die chaos klotst nu tegen onze drempel aan. De geest is uit de fles en niemand weet hoe we hem er weer in krijgen.

Nederlandse naïeviteit

leger7

Ooit op de lagere school hadden we een leraar die heel goed kon vertellen. En met goed bedoelden we ‘grappig.’  Eén anekdote ging over de moed van onze soldaten. Die togen vol goede moed de Tweede Wereldoorlog in. We waren immers Nederlanders, Gods eigen volk op aarde. Maar het liep anders. ‘Al snel kwamen de soldaten in paniek terug rennen. De Duitsers hielden zich niet aan de regels! Ze schoten terug! Er vielen zelfs doden en gewonden bij, het was voorwaar geen grapje.’

Wij als kinderen moesten lachen om zoveel naïviteit.  Hoe kun je als soldaat verwachten dat de andere kant  niet terugschiet? Hoe dom kun je zijn? Zelfs wij als kinderen van elf jaar oud wisten beter.

Maar is het nu anders? We zijn in oorlog. Wanneer die oorlog is begonnen en met wie? Dat is niet helemaal duidelijk. Met de laatste Irakoorlog? Of al veel eerder en langer, met alle oorlogen en kolonisatie van landen waar wij niets te zoeken hadden. Waar onschuldige burgers bij gedood werden die ons nooit iets misdaan hadden. Veel moslims lijken ons het niet eens echt kwalijk te nemen dat we hun landen en levens hebben vernield. Ze willen voor nu alleen maar veiligheid en zoeken die massaal in Europa. Hetzelfde Europa dat nooit een poot heeft uitgestoken voor het vredesproces in het Midden-Oosten. Terwijl de spanning er steeds hoger opliep, stond Europa er bij en keek er naar. Vaak verbaas ik me daar over, net zoals ik me nu verbaas over de reacties op de aanslagen in Parijs. Help, ze schieten terug!

Ze zullen blijven schieten zolang er geen vrede is

Natuurlijk zijn de aanslagen in Parijs verschrikkelijk. Uitgevoerd door gewetenloze idioten. Er is geen enkel excuus voor. Maar we zullen ons er op moeten instellen dat het niet bij deze aanslagen blijft. Lees de verklaringen van de terroristen er maar op na: ‘We zullen de oorlog nu bij jullie thuis brengen. ‘ ‘Oog om oog, tand om tand.’ Heel oudtestamentisch allemaal.

Er kan maar één conclusie zijn: er zullen waarschijnlijk nog heel veel (pogingen tot) aanslagen volgen, en waarschijnlijk ook in Nederland. We zijn in oorlog. Dat we dachten dat we konden doen alsof het een lokaal conflict zou blijven, waarbij de burgerslachtoffers alleen ver van ons bed zouden vallen, blijkt naïef in een tijd van globalisering.

We blijven in oorlog zolang het geen vrede is. Zolang we niets doen om vrede en rechtvaardigheid in het Midden-Oosten te bevorderen zal het niet lukken. We moeten de angel uit het conflict trekken.

En speel in Europa het spelletje van de terroristen niet mee.  Terroristen willen ons bang maken, verdelen in groepen, en gelovigen tegen ongelovigen op te zetten. Verdeel en heers. Ondertussen er staan er in Europa genoeg machtsbeluste politici te trappelen om het spelletje van de terroristen mee te spelen. Ze hebben elkaar nodig. Zo werkte dat in Joegoslavië, Irak, Syrië, Rwanda en veel meer landen.

Laten we daar als gewone burgers niet aan meewerken.  Het grootste cadeau dat je de terroristen kunt geven is een stem op extreem-rechtse politici die ons net als de terroristen willen verdelen in gelovigen en ongelovigen. Dat doen we dus niet.

De terroristen willen aandacht en effect. Die gaan we ze ook niet meer geven.

Geen lange televisiejournaals, geen acties op Facebook, geen fakkeloptochten. Want hoe vaak wil je dat doen? Hoelang houdt je dat vol? Hoelang houdt zoiets zijn waarde?

We eren en gedenken onze doden dus waardig en in stilte, en gaan moedig door. We laten ons niet gek maken. Alleen incasseringsvermogen gaat ons hier doorheen helpen. En ondertussen zetten we ons in voor het beste dat Parijs en Frankrijk de wereld te bieden hebben: Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Voor iedereen.

liberte

 

Verder lezen: lees hier mijn volgende blog over het onderwerp: Huur eens een (contra)-terrorist in voor uw feestje

 

 

Advertisements