Tags

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nassaulaan 3 tegenwoordig, volgens Street View. Links Nassaulaan 3, Rigah. Vroeger J. Meijer Confiteur Patiseur.

Nassaulaan 3 tegenwoordig, volgens Street View. Links Nassaulaan 3, Rigah. Vroeger J. Meijer Confiteur Patiseur.

Mijn overgrootvader Aldert Meijer had een kruidenierswinkel in de Nassaulaan in Bussum. Zijn broer Jacob  blijkt er een bakkerswinkel te hebben gehad. Daarvan wisten we niets meer in onze familie. Dit is een reconstructie op basis van dingen die ik op internet vind.

(Dit blog gaat over vier kinderen Meijer met hun ‘aanhang:’

*Stientje Meyer (12 april 1848 – 1893)+ Gerardus Hermannus Dijkhuis
*Lollina Meyer (17 februari 1853 – 1924) + Johannes Hendrikus Dijkhuis.
*Jacob Meyer (16 januari 1858 – 1915/1919) Jacoba van Steenderen.
*Aldert Meyer (20 juni 1862 – 1899) + Cornelia Groot

nb.: als u op de foto’s klikt, worden ze groot.)

EEN BAKKERSWINKEL  IN DE NASSAULAAN IN BUSSUM

Winkel van de Wed. A. Meijer, Nassaulaan 25 in Bussum, rond 1905

Winkel van de Wed. A. Meijer, Nassaulaan 25 in Bussum, rond 1905

Ik ga terug naar de foto waar ik enkele blogs geleden mee begon: twee jongens voor de winkel van de Weduwe A. Meijer in de Nassaulaan in Bussum. Het is de kruidenierswinkel van mijn overgrootvader A. Meijer, in de Nassaulaan in Bussum. Op de mand van de bezorgfiets meende ik echter te lezen dat er staat: J. Meijer.

Nu ben ik daar niet meer zo zeker van, – het opschrift is moeilijk te lezen – maar ondertussen heeft het me wel op een spoor gezet. J. Meijer, dat moet Alderts oudere broer Jacob zijn, die bakker was. Vraag is dus: woonde Jacob ook in Bussum?

Mijn moeder weet daar niets van, maar Jacobs zoon Aldert woonde er later wel. Dus…

Op internet vind ik een ansichtkaart: Nassaulaan, winkel J. Meijer. Ik besluit de kaart te kopen. Als ik hem thuis ontvang, kan ik met het blote oog inderdaad  de naam J. Meijer lezen, op het uithangbord links. Met de loep er bij kan ik ook de rest lezen. J. Meijer. Confiseur. Patiseur. Salon de rafraichissement.

winkel J. Meijer in Bussum

Links op het uithangbord staat: J. Meijer. Confiseur. Patiseur. Salon de rafraichissement. Bakker Meijer, Nassaulaan 3 Bussum.

Met Google Street View en het vergelijken met andere oude ansichten ontdek ik dat het straatnummer Nassaulaan 3 moet zijn. Volgens het kadaster gebouwd in 1895, het gebouw staat er tegenwoordig nog. De laatste jaren zat er een kledingwinkel Figah in, maar nu staat het leeg.

J. Meijer in de Nassaulaan. Toeval? Ik heb helaas nergens definitief bewijs kunnen vinden. Nergens wordt de voornaam van bakker J. Meijer genoemd en Meijer is een zeer algemene en dus ‘gevaarlijke’ naam. Op Nassaulaan 26 – dus tegenover de winkel van mijn overgrootmoeder – woonde blijkens het adresboek van 1926 een D. Meijer. Dat moet dus volstrekt toeval zijn, want zover ik weet hebben we geen D. Meijer in onze tak van de familie.

Maar toch ga ik er van uit dat deze J. Meijer de bakker Jacob Meijer uit mijn familie is. En uit advertenties blijkt iets van de geschiedenis van deze winkel.

[Aanvulling: uit informatie die ik krijg van Nel Krijnen-van Gog van de Historische Kring Bussum, blijkt dat de bakker inderdaad Jacob Meijer heet. Jacob Meijer koek en broodbakker verkoopt een woon- en winkelhuis waarin broodbakkerij gelegen aan de Zuidzijde van de Nassaulaan. Sectie A.5762. voor f7100.’- Ik zal deze informatie in een later stadium zelf in de archieven natrekken.]

Nassaulaan in Bussum. Ingekleurde ansicht, met links het uithangbord van J. Meijer. Pattiseur. confiseur.

Nassaulaan in Bussum. Ingekleurde ansicht, met links het uithangbord van J. Meijer. Pattiseur. confiseur.

Het vreemde is, dat de Historische Kring Bussum meerdere foto’s en ansichten heeft waarop de winkel van J. Meijer – inclusief uithangbord – staat, maar nergens de naam Meijer noemt, of op de geschiedenis van de winkel ingaat. Wel vind ik in hun archief het onderstaande reclamebiljet van bakker J. Meijer. Met de hand is er het jaartal 1893 opgeschreven, en volgens het bijschrift van de vereniging zat de bakker op Nassaulaan 15. Het adres dus waar ook kruidenier A. Meijer zat. Door wie en wanneer dat geschreven is, weet ik niet, maar klopt het wel? En het is toch duidelijk dat bakker Meijer niet op nr. 15 zit? Of zijn ze in de war?

Uit het archief van de Historische Kring Bussum: bakker J. Meijer

Uit het archief van de Historische Kring Bussum: bakker J. Meijer

Snelle groei Nassaulaan

In 1874 had Bussum een treinverbinding met Amsterdam gekregen. Het slaperige boerendorpje groeide opeens snel. Het trok veel gegoede Amsterdammers, en kennelijk ook bakker Meijer uit die stad.

In 1881 vestigde Gerard Dijkhuis zich als eerste van de familie in Bussum, met zijn vrouw Stientje Meijer. Hij opent daar een van de eerste winkels aan de Nassaulaan, misschien wel de eerste. Al snel komen er meer leden van de familie naar het dorp. In 1884 gaat Gerard samenwerken met Aldert Meijer, de jongste broer van zijn vrouw. Samen bouwen ze de mineraalwater- en vruchtensappenfabriek Dijkhuis & Co.

Ook Gerards eigen broer Johan Dijkhuis, met diens vrouw Lollina Meijer komen naar Bussum. Ze openen een drogisterij aan de Nassaulaan. (meer hier over aan het eind van dit artikel). En kennelijk start Jacob Meier er ook een winkel. Vanaf 1886 verschijnen er advertenties van Jacob in de krant.

Vanaf 1886 zijn er dus vier bedrijven van de familie Dijkhuis/Meijer in de Nassaulaan. Maar waar allemaal? Op de onderstaande kaart van de Nassaulaan uit 1884 is te zien dat de straat in dat jaar nog bijna helemaal leeg is. De winkel van Gerard staat eenzaam tussen de weilanden, grenzend aan de tuin van de Villa Nassau, rechts aan de bovenkant, precies tussen de woorden NASSAU en LAAN. Er worden in die tijd echter in hoog tempo winkels bijgebouwd, zodat de laan een aantal jaren later behoorlijk vol staat met winkels.

Nassaulaan in 1884 met nog heel weinig bebouwing.

Nassaulaan Bussum in 1884 met nog heel weinig bebouwing.

Het eerste dat Jacob doet, is het zoeken van een bakkersknecht. Er zijn meerdere knechten nodig, of de eerste beviel niet, want na een oproep van juli 1886, volgt er opnieuw een advertentie in oktober 1886. Dat moet ook het jaar zijn dat de winkel begint.

Het kan echter nog niet de winkel op ‘mijn” ansicht zijn, want die winkel is volgens het kadaster pas gebouwd in 1895.

Het nieuws van den dag 03 07 1886 J. Meijer vraagt bakkersknecht

Het Nieuws van den Dag 03 07 1886. J. Meijer vraagt bakkersknecht

Bakker Meijer uit de Nassaulaan Bussum vraagt een knecht. Rotterdamsch Nieuwsblad 14 oktober 1886

Bakker Meijer uit de Nassaulaan Bussum vraagt een knecht. Rotterdamsch Nieuwsblad 14 oktober 1886

Ik heb dus geen zekerheid waar de winkel voor die tijd gevestigd was. Als de notitie van de Historische Kring Bussum klopt, dan zat bakker J. Meijer op Nassaulaan 15, voordat hij in 1895 verhuisde naar Nassaulaan 3.

In 1884 hadden Aldert en Gerard hun fabriek Dijkhuis & Co gereed op Nassaulaan 21/31 klaar. Het zou kunnen dat er daardoor ruimte was ontstaan in de winkel Nassaulaan 15, waar nu de bakkerij van Jacob in kon. Dat zou betekenen dat de rechter deur van de winkel op de foto, de ingang van de bakkerij was. Links A. Meijer, voorheen G.H. Dijkhuis, rechts J. Meijer. Maar verder op in dit verhaal, zullen we zien dat het ook kan zijn dat Johan Dijkhuis hier zat met zijn drogisterij.

[Aanvulling: De Historische Kring Bussum vertelt me de winkeladressen in de oude wijktelling die tot 1893 gold. A. Meijer zat op B75, J Meijer zat toen op B 79, banketbakker. Dat zou betekenen, in nieuwe telling, dat Jacob om nr. 31 zat. Dat betekent dat toen Gerard en Aldert de fabriek Dijkhuis & Co bouwden, ze daarin meteen een ruimte voor de banketbakkerij maakten. Dat zou ook de vreemde vorm van het gebouw kunnen verklaren. ] 

Sinterklaasetalage

Jacob adverteert niet heel veel, maar in de sinterklaastijd moet toch de aandacht getrokken worden. Ieder jaar maakt hij natuurlijk een overheerlijke Sinterklaasetalage. De opening daarvan moet worden aangekondigd, want iedereen in het dorp moet het zien. Eén keer gebruikt hij opvallend genoeg wel een straatnummer: Nassaulaan b79. Het gebruik van straatnummer in advertenties is in die tijd zeer ongewoon. En ik begrijp het nummer en de telling niet. Bedoelt hij nassaulaan 79b?  Of is de b een aanduiding van een wijk?  Duidelijk lijkt me echter dat er op dat moment niet Nassaulaan 15 mee bedoeld wordt.

J. Meijer maakt reclame voor zijn sinterklaasetalage. Gooi en Eemlander 24 november 1888

J. Meijer maakt reclame voor zijn sinterklaasetalage. Gooi en Eemlander 24 november 1888

Er wordt in de winkel trouwens niet alleen gebak verkocht, blijkt me uit onderstaande advertenties. Het lijkt me dat er ook drank wordt aangeboden.

Bakker J. Meijer uit de Nassaulaan vraagt om slijters. Gooi & Eemlander 23 november 1889

Bakker J. Meijer uit de Nassaulaan vraagt om slijters. Gooi & Eemlander 23 november 1889

Huwelijk Jacob Meijer met Jacoba van Steenderen

Terwijl Jacob zijn winkel opent, gebeurt er nog iets. De financiële zekerheid biedt de kennelijk mogelijkheid om te trouwen. Op 23 december 1886 wordt de ondertrouw van Jacob met Jacoba van Steenderen bekend gemaakt in de Gooi en Eemlander. Op donderdag 6 januari 1887 trouwt ‘broodbakker Jacob Meijer.’ Hij is 28 jaar en volgens de burgerlijke stand woonachtig in Bussum. Jacoba komt uit Arnhem, woont in Amsterdam, maar ze woonde eerder in Bussum, volgens de officiële inschrijving van het huwelijk. De Getuigen bij het huwelijk zijn namens Jacob: Gerardus Hermannus Dijkhuis en Albert (sic) Meijer.

GE 25 12 1886 huwelijk Jacob Meijer en Jacoba van SteenderenJacob en Jacoba zullen twee volwassen kinderen krijgen: Everdina Aleida Meijer (dinsdag 6 december 1887- zaterdag 20 mei 1961) en Aldert Meijer (overlijdt 10-1-1950 op 58-jarige leeftijd. Een derde kind – Cornelis – overlijdt vrijdag 2 maart 1894 op de leeftijd van vier weken. Jacob is dan volgens de burgerlijke stand banketbakker.

Ook met de naderende kerst moet het publiek gelokt worden, en dus kunnen we lezen wat Jacob toen zoal verkocht.

Kerststollen te koop bij bakker J. Meijer in de Nassaulaan in Bussum.

Kerststollen te koop bij bakker J. Meijer in de Nassaulaan in Bussum.

De afzet groeit kennelijk, want de producten van Jacob worden ook in Naarden verkocht.

19 7 1890 zandkoekjes Jacob ook in Naarden

Zilveren Medailles voor Meijers Gooische Moppen

Dan gebeurt er iets dat Jacob met trots vervult: zijn Bussummer Zandkoekjes en Gooische Moppen krijgen meerdere prijzen. Trots adverteert hij er mee; “alsmede de met twee Zilveren Medailles bekroonde Bussumer Zandkoekjes en Gooische Moppen‘ lees ik in de advertentie.

Zilveren medaille voor bakker J. Meijer. Gooi & Eemlander 12-10-1895.

Zilveren medaille voor bakker J. Meijer. Gooi & Eemlander 12-10-1895.

J.Meijers Gooische Moppen met zilver bekroond. De Graafschapbode 25- 05-1895

J.Meijers Gooische Moppen met zilver bekroond. De Graafschapbode 25- 05-1895

Jacob moet apetrots zijn geweest en gaat zijn producten ook elders erkopen. Uit een advertentie in de Graafschapsbode blijkt me waar en wanneer de medailles zijn toegekend. In 1892 in Den Haag en op de Internationale Bakkerij-Tentoonstelling in Amsterdam in 1894. Die bakkerstentoonstelling was niet zomaar wat, het was werkelijk groots opgezet. Dagenlang werden er grote krantenartikelen aan gewijd en hele verhalen over geschreven.

Was het behalen van deze prijs de reden voor hem om een nieuwe winkel te openen? Nassaulaan 3 dateert volgens het kadaster uit 1895 In 1897 maakt J. Meijer bekend dat zijn bakkerswinkel helemaal opnieuw is ingericht. Pardon…., confiseur J. Meijer maakt dat bekend, want vanaf dat moment gaat alles op zijn Frans. Bakker Meijer is dan al lang geen broodbakker meer maar banketbakker. En Meijer heeft nu ook telefoon, nummer 56. Hij heeft dus telefoon gekregen, kort na Aldert Meijer , die nr. 47 heeft.

De nieuw ingerichte winkel van bakker J. Meijer in de Nassaulaan in Bussum. Gooi en Eemlander 23-10-1897

Bekendmaking van de nieuw ingerichte winkel van bakker J. Meijer in de Nassaulaan in Bussum. Gooi en Eemlander 23-10-1897

Op de foto die ik van internet gekocht heb, is te zien hoe de bouw in de straat ondertussen doorgaat. Achter nr. 3 staat al weer een winkel in de steigers, en rechts is op een groot bord te lezen dat bouwgrond te koop wordt aangeboden.

Op de onderstaande ansicht van rond 1915 is het vooraanzicht van de winkel te zien. De foto is genomen vanuit de Nassaustraat, een zijstraat van de Nassaulaan. De winkel aan het eind links, is nr 3. Het is een vrij smalle winkel, met links van de deur een etalage. Het woongedeelte boven de winkel heeft twee ramen. Je kunt je voorstellen dat je door de deur rechts de winkel binnenkwam, dat links in de lengte van de winkel een toonbank vol gebak enz. was, met achterin de winkel de mogelijkheid om iets te drinken in de ‘salon.’

vooraanzicht winkel Jacob Meijer Nassaulaan Bussum

Ook deze plek is vaker op de foto gezet, zoals hieronder.

1905

De onderstaande foto toont de winkel en het uithangbord vanaf de andere kant, en een bijna lege straat.

10.272

Nassaulaan met rechts nr 3, de winkel van J. Meijer.

Echte Gooische Moppen

Veel van de ansichten zijn op vrij grote schaal verkocht en je vindt ze op meerdere plekken online. De onderstaande is echter zeer zeldzaam. En dan het opschrift! Zeer bijzonder.

Jacob heeft kennelijk meteen na het behalen van zijn prijs in 1895 een stempel laten maken, om zijn roem te verkondigen. Hij gebruikte hem denk ik om verpakkingen mee te stempelen, zodat iedereen het lezen kon: Meijers beroemde Gooische Moppen. Bekroond op meerdere tentoonstellingen.

Maar wie heeft de stempel op onderstaande ansichtkaart gezet? Het is niet al te netjes gebeurd. Links op de kaart is nog goed te zien hoe hij over onleesbaar kindergekrabbel heen is gezet. Het moet in de winkel van Jacob zijn gebeurd door een kind. Everdina of Aldert? Bovendien: het is niet de winkel van Jacob die op de foto staat, maar de fabriek van de familie, Dijkhuis & Co, met rechts Boekhandel Los. Wie zijn al die kinderen op de foto? Kinderen uit de buurt. De zoontjes van de winkeliers, die aan het hoepelen zijn. Staat onze stempelaar er tussen? In de tweede jongen van links meen ik in ieder geval mijn opa te herkennen, ook een Aldert Meijer.

Dijkhuis & Co in de Nassaulaan n Bussum. De reclamestempel is van bakker Jacob Meijer van Nassaulaan 3 en moet dateren uit 1895.

Dijkhuis & Co in de Nassaulaan in Bussum. De reclamestempel is van bakker Jacob Meijer van Nassaulaan 3 en moet dateren uit 1895.

Toch een gezicht?

Veel van de winkeliers in de Nassaulaan poseerden op ansichtkaarten, pontificaal met hun hele familie voor de winkel. Handig voor het nageslacht. Mijn familie deed dat kennelijk niet, en ik heb geen enkele foto van ze. Toch zou het kunnen dat ik Jacob één keer kan zien. Of is het zijn knecht die op de ansichtkaart hieronder voor de winkel staat?

N1.040.2 met Jacob

De ansichtkaart hierboven vind ik heel mooi. Er staan heel veel mensen op, maar kijk eens hoe goed de fotograaf al die mensen ‘gedresseerd’ heeft. Het is druk in de straat, maar iedereen staat goed stil en kijkt in de camera. Alleen die jongen in het witte hemd in het midden en die meisjes er naast kijken vol bewondering naar de fiets, waar die jongen zo stoer mogelijk op leunt. In die tijd was een fiets een bijzonder en kostbaar bezit, en de jongen mag er duidelijk alleen op fietsen omdat hij een bezorger is.

De jongens er naast hebben een wagentje en lopen op klompen. Ze zijn van bescheiden komaf. Daarnaast gaat een nettte winkeldame een bestelling afleveren met een handwagen. De straat is vol en het is lekker weer. Ook een winkelier is even komen kijken wat er aan de hand is.

Pal onder het uithangbord J. Meijer, staat iemand in een witte jas. Een zelfde soort witte jas als de bezorgjongen met de fiets aanheeft, op de eerste foto in dit blog. Een bakkersjas. Is dit de eigenaar J. Meijer zelf? Dan zou dit de enige foto zijn die ik heb van Jacob. Maar zekerheid heb ik natuurlijk niet.

Is dat bakker Jacob Meijer zelf in de deuropening van zijn winkel? Detail ansichtkaart.

Is dat bakker Jacob Meijer zelf in de deuropening van zijn winkel, onder zijn uithangbord? Detail van de ansichtkaart hierboven.

Het einde van de winkel

Heel opvallend: vrijwel meteen na het behalen van de medailles houdt het adverteren op. Is Jacob met de winkel gestopt of vond hij het niet meer nodig om te adverteren? Ik denk het laatste, want de bovenstaande ansicht dateert duidelijk van later, begin negentiende eeuw, dus is de bakkerswinkel nog geruime tijd doorgegaan. Wanneer Jacob dan wel gestopt is, weet ik niet. Van een verkoop van de winkel is niet echts iets te vinden. Ik vind alleen een advertentie uit 1915 waarin een bakkerswinkel in Bussum te koop wordt aangeboden, maar de naam en het adres van de winkel worden niet genoemd. Zeker is dat Jacob met zijn winkel uiterlijk 1915 is gestopt. In het telefoonboek van 1915 (het oudste dat ik weet te vinden) is Jacobs telefoonnummer 56 namelijk al in gebruik bij iemand anders, want ik lees:

56    Schoute, Dr. J., Leeraar, Oude ‘s Gravelandscheweg

Hoe het verder ging met de familie van Jacob Meijer

Voor mijn onderzoek maak ik veel gebruik van de zeer goede genealogie van de schoonfamilie Zeilinga. Die is op het gebied van Jacob Meijer echter incompleet en geeft zijn overlijdensdatum zelfs fout. Dat is niet vreemd, want tot mijn verbazing vertoont de burgerlijke stand van Bussum daar ook grote gaten. Volgens Zeilinga overleed Jacob in 1915, maar in de burgerlijke stand is niets over Jacobs overlijden te vinden.  Wel vind ik een overlijdensadvertentie in het Algemeen Handelsblad. Jacob blijkt in 1919 te zijn overleden in Amsterdam, waarschijnlijk in huis bij zijn dochter Everdina Aleida Meijer.

Overlijdensadvertentie van bakker Jacob Meijer in het Algemeen Handelsblad 20- 01-1919

Overlijdensadvertentie van bakker Jacob Meijer in het Algemeen Handelsblad 20- 01-1919

In ieder geval hebben Jacob Meijer en Jacoba van Steenderen drie kinderen gekregen. Cornelis overleed al na vier weken, maar Everdina en Aldert leefden een vol leven.

(update: Jacob verhuisde van Bussum naar de Leidsche Kade 57, 2 hoog in Amsterdam op 23-11-1912, waar hij 18 januari 1919 overleed.)

Everdina is genoemd naar Jacoba’s moeder, en overleed in Naarden in 1961. Ze trouwde in 1919 op 25-jarige leeftijd met procuratiehandelaar Johannes Jacob Mager. ‘Oom Jo.’ Hij importeerde veel goederen uit het verre oosten. Als kind kreeg mijn moeder eens een Japanse kimono van hem.

Aldert is natuurlijk de vaste prik in iedere generatie Meijers, en in dit geval is hij vernoemd naar kapitein Aldert Jacobs Meijer, de vader van Jacob. Bijzonder is dat hij ontbreekt in de ene genealogie op internet, en volgens de andere die ik vind, is deze Aldert kinderloos. Ook de burgerlijke stand weet niets anders van hem, behalve zijn huwelijk en zijn overlijden op 58-jarige leeftijd op 7 januari 1950.

Aldert was stuurman, en volgens mijn moeder mocht hij zijn laatste vaart zelfs als kapitein maken op de ss Hollandia. Het zeemansbloed dat een generatie had overgeslagen, was kennelijk weer gaan kriebelen. Zou er bij Jacob het schilderij van de Piet Hein II, gezagv. Aldert Meijer aan de wand hebben gehangen? Zou Jacob zijn kinderen hebben vertelt over zijn vader, die met de Piet Hein op St. Petersburg voer?

De ss Hollandia waarop Aldert Meijer stuurman en kapitein was.

De ss Hollandia waarop Aldert Meijer stuurman en kapitein was.

Pas als ik er met mijn moeder over spreek, zegt zij tot mijn verbazing: “Nee! Neef Aldert had drie zoons. Jaap, Klaas en Aldert.”

Voor mij een min of meer schokkende ontdekking. Ik had tot dusver aangenomen dat de tak Meijers uit Schiermonnikoog/Nieuwendam/Bussum was doodgelopen. Niets daarvan: Aldert overleed in 1950 in Naarden maar had drie zoons: Jacob (jaap, john), Aldert en Klaas. Twee van hen zijn naar Canada gegaan en daar leeft ook de naam Meijer/Meyer voort. Ik kan helaas weinig tot niets van de drie zoons vinden, alleen een genealogische vermelding met foto. De burgerlijke stand in Naarden en Bussum weet niets van hen. Wat ik op internet vind: deze Jacob blijkt zelfs voluit Jacob Aldert Meijer te hebben geheten, net als onze verre voorvader twee eeuwen geleden.

Jacob Aldert Meyer / Meijer

Jacob Aldert Meyer / Meijer

Rond 1800 woonde schipper Jacob Aldert Meijer in een eenvoudig huisje aan het eind van de Middenstreek op schiermonnikoog. Twee eeuwen later sterft zijn afstammeling en naamgenoot in Waterloo in Canada. De geschiedenis blijft me verbazen.

Johan Dijkhuis en Lollina Meijer

Als Jacob Meijer in 1886 zijn bakkerswinkel in de Nassaulaan opent, woont daar de hele familie Meijer. Ook Johannes Hendrikus Dijkhuis en zijn vrouw Lollina Meijer hebben er een winkel.  Johan is ‘handelaar in drogerijen,’ of zoals we tegenwoordig zeggen: drogist. In 1880 krijgen Johan en Lollina een kind in Leiden, maar korte tijd later hebben ze een winkel in de Nassaulaan in Bussum.

Advertentie van Johannes Hendrikus Dijkhuis in Bussum. Gooi en Eemlander 18-12-1886, JH Dijkhuis

Advertentie van Johannes Hendrikus Dijkhuis in Bussum. Gooi en Eemlander 18-12-1886, JH Dijkhuis.

Omdat er nooit straatnummers worden gebruikt in de advertenties, is het moeilijk te zeggen waar Johan zijn handel dreef. Er stonden nog niet veel gebouwen aan de Nassaulaan, dus veel keuze was er niet.  Was de tweede deur in de winkel op nr 25 van Johan? Links Gerard, rechts Johan? Dat zou betekenen dat er twee gezinnen, twee winkels en de Gooische Mineraalwaterfabriek in één bouwblok huisden, en dat lijkt me wat krap. En waar zat Jacob dan met zijn bakkerij voordat hij naar Nassaulaan 3 ging?

Johan houdt het al snel voor gezien in Bussum en vertrekt rond 1892 weer naar zijn oude studiestad Leiden. Dat is ook het jaar dat Aldert en Gerard besluiten hun boedel te scheiden. Aldert gaat alleen verder in de winkel op nr. 25, en Gerard op nr. 31.  Is dat mede de reden dat Johan naar Leiden vertrekt? Zodat Aldert een grotere winkel krijgt met twee voordeuren?

In Leiden vind ik twee adressen voor Johan en Lollina. De Breestraat 124 en de Raamstraat 5. In advertenties wordt er consequent naar de Raamstraat verwezen, wat tegenwoordig zou worden aangeprezen als ‘een absolute A1-lokatie!’

J.H. Dijkhuis als drogist in Leiden. Haarlems Advertentieblad 23 julie 1892

J.H. Dijkhuis als drogist in de Raamstraat Leiden. Haarlems Advertentieblad 23 juli 1892

Johan en Lollina wonen en werken lange tijd in Leiden. Ze krijgen er één kind, maar dat overlijdt al voordat het 1 jaar oud is. Daarna blijft het echtpaar kinderloos. Waarschijnlijk was dat een tragedie.

Terug in Bussum

Johan en Lollina komen weer terug naar Bussum. Waar en wanneer? Daar kan ik niets over vinden. Johan duikt in 1915 opeens op met een ingezonden bericht in de krant. Hij stelt voor in Bussum een ‘onderlinge ziektekostenverzekering’ op te richten in deze ‘moeilijke tijden,” waarmee hij de Eerste Wereldoorlog en de Spaanse griep bedoelt. Dat is het enige dat ik er van kan vinden, en het voorstel is kennelijk op niets uitgelopen.

In het adresboek van ‘Bussum 1929’ staat J.H. Dijkhuis geregistreerd op Nassaustraat 6, een zijweg van de Nassaulaan. Dat klopt met de herinnering van mijn moeder “Je kon op één kruising gaan staan en ze allemaal aanwijzen.” Wat Johan daar doet is me niet duidelijk. Het adres heeft een winkel, maar ik vind geen advertenties of een naam van een ‘drogisterij Dijkhuis.’ Misschien had hij een winkel onder een andere naam, of was hij bij iemand in loondienst.

Het roodstenen winkelpand is Nassaustraat 6 in Bussum

Het roodstenen winkelpand is Nassaustraat 6 in Bussum

In 1924 sterft Lollina. Ze wordt begraven in een graf dat Cornelia Groot – de vrouw van Lollina’s broer –  voor haar koopt op de Algemene Begraafplaats Bussum. In 1931 wordt voegt Cornelia zich daar bij haar.  De twee vrouwen delen er een grafsteen.

Op 10 mei 1942 overlijdt Johan. Hij is de oudste van allemaal geworden: 92 jaar. Volgens mijn moeder was hij aan het eind van zijn leven dementerende. Mijn opa wilde hem in huis nemen, maar mijn oma was daar tegen. Johan overlijdt in een verpleeginstelling in Utrecht. Ook hij wordt begraven in het graf waarin Lollina en Cornelia liggen. Om mij onduidelijke redenen wordt zijn grafsteen door de gemeente enige tijd later verwijderd, en dus rust hij naamloos naast de twee vrouwen. Hij laat mij met veel mysteries achter, maar het onderstaande is er één van: wat is in godsnaam een ‘geheime ziekte?’

Het nieuws van den Dag JH Dijkhuis geheime ziekten

Geheime ziekten worden spoedig en volkomen genezen door droppels van Dr. Robert, in Leiden verkrijgbaar bij J. H. Dijkhuis.

Voorstel van J.H.Dijkhuis uit Bussum voor het oprichten van een onderlinge ziektekostenverzekering. Gooi & Eemlander 25 -009-1915

Voorstel van J.H.Dijkhuis uit Bussum voor het oprichten van een onderlinge ziektekostenverzekering. Gooi & Eemlander 25 -009-1915

Advertisements